Đóng Menu
Chống thấm cho bể bơi

Hệ chống thấm cho bể bơi thường sử dụng vật liệu chống thấm gốc xi măng hoặc polymer xi măng. Vật liệu chống thấm cho bể bơi cần được thí nghiệm, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới chất lượng của nước. Ngoài ra, khả năng bám dính giữa lớp chống thấm và vật liệu hoàn thiện cũng là một yếu tố quan trọng, cần chú ý trong quá trình thiết kế giải pháp chống thấm.

Vật liệu sử dụng:

  • Vật liệu gốc polymer xi măng: LM7001, KS 988A II

Hình ảnh thực tế:

Danh mục
Hệ thống phân phối Tải tài liệu