Đóng Menu
Chống thấm cho nắp hầm

Nắp hầm không chịu áp lực nước, nhưng thường xuyên chịu tải trọng động do xe cộ lưu thông. Vì vậy vật liệu chống thấm nắp hầm thường yêu câu độ giãn dài cũng như khả năng bám dính tốt với kết cấu.

Hệ chống thấm cho nắp hầm thường sử dụng màng chống thấm thi công sau, hoặc lớp phủ chống thấm tạo màng.

 Vật liệu sử dụng:

  • Màng bitum cải tiến: LM3001, APF 400, APF 3000
  • Vật liệu gốc Acrylic polymer xi măng: LM7001, KS 988A II
  • Vật liệu gốc polyurethane: LM4001, KS 929

Danh mục
Hệ thống phân phối Tải tài liệu